Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Basın ve İletişim Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/06/2017

Görev ve Sorumlulukları

İletişim Danışmanlığı Faaliyetleri

•      Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlar arasında 7 gün 24 saat iletişim sağlamak.

•      Şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamunun bilgi alma hakkına saygı göstererek, yapılan çalışmaların kamuya doğru şekilde aktarılmasını sağlamak.

•       İl Sağlık Müdürü ile ulusal ve yerel medya arasında koordinasyonu sağlayarak iletişim kazalarını önlemek.

•      İl Sağlık Müdürünün Basın kuruluşları ile randevularını düzenlemek.

Basın Bülteni Hazırlanması Ve Duyuruların Yapılması Faaliyetleri

İl Sağlık Müdürünün Basın ile olan iletişimini sağlayarak gündeme uygun sağlıkla ilgili basın bültenleri hazırlamak veya ilgili şube Müdürlüklerinden hazırlanmasını sağlamak.

Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla ilgili şubelerden gelen basın bültenlerini düzenlemek İl Sağlık Müdürüne sunmak, uygun görülenlerin duyurusunu medya kuruluşlarına (yazılı, görsel ve elektronik ortamda) yapmak.

Sağlıkla İlgili;

Kongre, konferans, sempozyum, çalıştay vb. Müdürlüğümüz faaliyetlerinin medya Kuruluşlarına (yazılı, görsel, elektronik ortamda )duyurusunu yapmak.

Müdürlüğümüz güncel tüm faaliyetlerinde Birim olarak bulunmak, fotoğraf ve kamera çekimi yapmak ve bu faaliyetlerin haber metinlerini hazırlayarak İl Sağlık Müdürümüze sunmak, uygun görüş verilenlerin Sağlık Müdürlüğü Web sitesinde yayınlanmasını sağlamak.

 

Günlük olarak sağlıkla ilgili medya takibi yapılması faaliyetleri:

Kayseri Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili günlük medya takibi yaparak yerel ve ulusal haberleri gerek gazetelerden gerekse internet yoluyla taramak ve İl Sağlık Müdürümüze sunmak.

Sunulan haberlerde Şubeleri ilgilendiren haberlerde var ise ilgili Amire de bilgi vermek.

Ayrıca gün içerisinde sürekli son dakika yerel ve ulusal basını takip etmek, Kurumumuzla direk veya dolaylı ilgili haberlerde İl Sağlık Müdürümüze bilgi vermek.

Kurumumuzla ilgili çıkan Son Dakika ve gazete haberlerini Kurumumuz İdarecilerinin bulunduğu Google Group’ta paylaşarak bilgilendirmek.

 

 

Günlük olarak sağlıkla ilgili medya takibinde diğer faaliyetler:

Cevap verilecek olanlara İl Sağlık Müdürlüğü olarak cevap hazırlamak İl Sağlık Müdürümüze sunmak ve ilgili kurumlara göndermek.

Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarla ilgili yalan, yanlış yahut taraflı haberler, ilgili birimlerden bilgi notu alındıktan sonra veya Birimimizde hazırlandıktan sonra İl Sağlık Müdürümüze sunmak ve haberin çıktığı yayın kuruluşuna tekzip metni göndermek. Eğer isteniyorsa Valilik Basın Birimine de göndermek.

            Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumları ilgilendiren haberlerin kesmek, 2 şer adet fotokopi çekmek, taranıp elektronik ortamda saklamak ve dosyanın biri Müdür Beye arz edilmek üzere 1 nüshası da Birimimizde arşivlemek.

 

Diğer Faaliyetler

Medya organlarından Müdürlük ve bağlı kurumlar hakkında haber çalışması, Tv programı, özel röportaj  gibi talepleri değerlendirerek  İl Sağlık Müdürümüze sunmak ve  hazırlıkları yapmak.

Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, toplantı, ziyaret ve açılış v.b. tüm faaliyetlerinde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak ve dijital ortamda  birimimiz de arşivlemek ve listesini tutmak.

    İl Sağlık Müdürümüzün verdiği benzer görevleri yapmak