Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/06/2017

Sağlık Bakanlığı; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle bir dizi önlemler almış ve şiddet olaylarını takip etmek üzere, Bakanlığımız bünyesinde 24 saat hizmet veren Beyaz Kod Birimini oluşturulmuştur. Beyaz Kod Birimi; 113 nolu hat ve www.beyazkod2.saglik.gov.tr web sayfası ile hizmet vermektedir.

 

Bu kapsamda; Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanına yönelik şiddet olayı gerçekleştiğinde vakit kaybetmeden mağdur çalışanın kendisi, yöneticisi veya beyaz kod sorumlusu tarafından 113 nolu hat aranarak veya www.beyazkod2.saglik.gov.tr web adresinden bildirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda olayın eş zamanlı olarak ilgili kurumun Hukuk Birimi ve Adli Mercilere intikal ettirilmesi gerekmektedir. Kamu görevlilerine karşı şiddet olayının takibi şikâyete bağlı değildir. Bu nedenle ilgili personelin şikâyeti olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka adli mercilere intikal ettirecektir.

 

Sağlık çalışanlarımızın daha güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programlarımızın temel hedeflerindendir. Sağlık ortamında yaşanan şiddet toplumsal şiddetten ayrı düşünülemez. Temennimiz sağlıkta şiddetin son bulmasıdır.

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI

 

Bakanlığımızın 14.05.2012 tarih ve 6665 sayılı Genelgesine istinaden; 23.07.2012 tarihinde çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, Müdürlüğümüzde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi kurularak faaliyetine başlanılmıştır.

 

Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan; Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasını, çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesini ve geliştirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamakta, hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmektedir.

 

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Aile Sağlığı Merkezleri, Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Hastaneler, Üniversite Hastanesi ve Özel Hastanelerden çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili aylık düzenlenen faaliyet raporlarının ve beyaz kod verilerinin analizini yaparak, İlimize ait aylık beyaz kod brifingini oluşturmaktadır. Ayrıca; İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmakla da yükümlüdür.

 

Soru ve Önerileriniz için;

 

Sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı: Uzm. Dr. Serpil POYRAZOĞLU

Birim Sorumlusu: Nihal BOZBIYIK

Mail Adresimiz: kayseri.clsnhaklari@saglik.gov.tr

Tel: 0352 222 69 96 - 263