Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Proje Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/06/2017

Görev Tanımı:Bilimsel ve teknik bilgi birikimi artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı amacı ile kurulmuş olan birim:

1- T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı, Kayseri Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Merkezi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) , T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, ve diğer Kamu kuruluşlarına ait Fonlar, Özel Sektörden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) alınabilecek Fonları takip eder. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha fazla yararlanabilmek için hazırlanan projelerin, konularının birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ve sürdürülebilirliğini izler.

2- Proje ve programların hazırlık ve uygulama süreçlerinde il düzeyinde çalışma planlarını hazırlar, tanıtım ve uygulamasını destekler,

3- Sağlık kurumlarında projelerden sorumlu personel ile koordineli çalışarak toplantılar düzenler ve iletişim alt yapısını kurması sağlar,

4- Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşların proje kapasitesini geliştirmek için rehberlik eder.

5- İldeki sağlık kurumlarında hazırlanan ve kabul edilen proje sayısının analizini yapar.

6- Başarı elde edilen projelerin içerisinden yaygınlaştırılması düşünülenlerin durumunu değerlendirir.

7- Yurt içi ve yurt dışı bilimsel yayın ve kongreleri takip eder,

8- Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve yayın kapasitesinin arttırılması amacı ile eğitim programları düzenler,

9- Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve yayın kapasitesinin arttırılması amacı ile araştırma projeleri hazırlar,

10- Bilimsel dergi ve kongrelere akademik düzeyde katılımı sağlar,

11- Sağlık Müdürlüğü’nün il düzeyinde sağlık uygulamalarını değerlendirerek sorun analizi yapar, çalışma grupları oluşturur ve çözüm önerileri sunar,

12- İl düzeyinde çeşitli çalıştay, sempozyum ve kongre düzenler,

13- İl Sağlık Müdürü’nün vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirir.