Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Turizmi Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/06/2017

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yapılan gerek alt yapı gerekse personel yatırımları Ülkemizin bölge itibari ile jeopolitik ve stratejik önemini daha da artırmıştır. Dünyanın en çok turist çeken 7.ülkesi olan ülkemiz 2010 yılında yaklaşık 29 milyon turist ağırlamış, bunların yaklaşık 10 milyonu sağlık turizmi için Türkiye'ye gelmiş ve genel toplamda ülkemiz 18 milyar dolar gelir elde etmiştir.Bakanlığımız 2010-2014 stratejik eylem planında "Stratej ik Hedef Türkiye bölgesinde sağlık alanında cazibe merkezi olacaktır" hedefi ile Sağlık Turizmine geniş yer verilmiştir.Birimimiz açıldığı günden bu güne ilimiz bünyesinde sağlık turizminin yapılanması adına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve ORAN (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı)'na ziyaretler gerçekleştirmiş ve karşılıklı bilgi ve doküman alışverişi yaparak çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda kasım ayı içerisinde, il genelinde, ilgili kurumlarla birlikte geniş katılımlı bir sempozyum planlanmış olup, konu ile alakalı ön çalışmalar halen sürdürülmektedir.