Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/06/2017

Görev Tanımı :

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamak amacıyla hasta hakları il koordinatörlüğü kurulur. İl koordinatörlüğü, yeteri kadar sağlık ve genel idare sınıfı personelden oluşur.

 

İl koordinatörlüğünün görevleri:

a)Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.

b)HBBS’nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder. HBBS’de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.

c)Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.

d)Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirir.,

e)Hasta hakları uygulamaları il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler.

f)İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.

g)Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

h)Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

i)Hasta hakları uygulamaları hakkında vatandaşları, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesini sağlar.

j)Görevle ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak.

k)Göreve yeni başlayan Hasta İletişim Birim Sorumlularına en geç 3 ay içerisinde 2014/32 sayılı Genelgede belirtilen konular hakkında 8 saat Teorik ve 8 saat Uygulamalı olmak üzere eğitim verir.

l)Sağlık hizmet sunumunu kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerini kısaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla polikliniklerde “Hekim Seçme Uygulaması” nı koordine etmek.

m)İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.