Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sabim Bimer Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/06/2017

Başbakanlık iletişim Merkezi (BİMER) -Doğrudan Başbakanlık. (Genelge 2006/3) BİMER uygulaması kapsamında Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde “Halkla ilişkiler Müracaat Büroları” kurulmuştur. Ancak “Alo 150” hattını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır.

 

İnternet aracılığı ile başvuru formunun doldurulması yada 150 nolu telefon aracılığı ile Kayıt altına alınan bu müracaat Valilik’teki bimer yetkilisi tarafından başvurunun içeriğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sonuçlandırılır ve müracaat sahibine geri bildirim yapılır. BİMER sistemde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıklar’ ın Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıklar’ a bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Tüm kullanıcılar her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girer ve o gün kendisine gelen müracaatları cevaplandırır ya da koordinasyonunu sağlar.

 

İl Sağlık Müdürlüğü adına Sağlık Müdürü tarafından BİMER yetkilisi olarak il Sağlık Müdür Yardımcısı görevlendirilir. İl Sağlık Müdürlüğü BİMER olarak; sistem tarafından gönderilen başvuruları internet üzerinden ilgili hastane ve şubelerdeki BİMER çözümleyicilerine iletir.Çözümlenen başvurular kişiye geribildirim yapıldıktan sonra il Sağlık Müdürlüğü BİMER’e sevk edilir.ilgili başvuru değerlendirilir uygun görülürse başvuru sonucu sistem üzerinden Başbakanlık yada Valilik BİMER’ e iletilir.

 

BİMER , SABİM'e kıyasla daha kapsamlı ve her konuda başvuruya cevap vermesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla internet üzerinden bağlantı içersinde olmasından dolayı avantajlıdır.Ancak sağlıkla ilgili başvuruların bilhassa SABİM'e yapılması, çözümün hızlı olması açısından daha önemlidir.

 

Aldığımız geribildirimlerden; Başvuranların başvurularının hızlı güvenli ve gizlilik doğrultusunda çözümlendiği ve memnuniyetle sonuçlandığı yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Sisteme ve çalışanlarımıza tekrar sistem üzerinden teşekkür ve memnuniyet başvuruları gelmektedir.